Framtiden för publiceringsplattformar

Webbplatsbyggare

Även om det kanske inte har märkts hos gemene man så genomgår internet regelbundet oerhört drastiska förändringar. Och vissa är mer uppenbara än andra, då det kan handla om såväl förändringar på teknisk nivå som ett skifte i vilka mjukvarulösningar som tillämpas. De senaste åren så har det skett ett drastiskt skifte i hur sidor utformas. Från att tidigare har varit väldigt vanligt med individuell och manuell utformning, så används numera nästan uteslutande publiceringsplattformar.

Vad som kännetecknar en publiceringsplattform är att det helt enkelt är ett färdigt system för drift och design. Allra vanligast i nuläget är de mer eller mindre standardiserade systemen WordPress, Wix, Squarespace, Joomla och Drupal. Alla kännetecknas av diverse för- och nackdelar samt egenarter. Men vad som präglas samtliga är att de möjliggjort för gemene man att säkerställa en modern hemsida, utan någon överdriven ansträngning.

Vissa har kommit att kalla denna övergång till publiceringsplattformar för en förenkling av den del av internet som har med internet att göra. Men samtidigt finns det kritiska röster som säger att ett globaliserat nät som förlitar sig på ett fåtal hemsidelösningar på sikt kommer att bli sämre. Bara de senaste åren så har antalet publiceringsplattformar ökat i antalet, och numera har man att välja mellan väldigt många. Detta har bevisat att dessa plattformar definitivt är här för att stanna. Och på sätt och vis har det gjort kritiken obefogat, då den rena och skära valmöjligheten gör det möjligt att välja plattform helt utifrån individuella behov.