Svenska tech-bolag

Svenska tech-bolag

Sverige har länge varit känt för som enorma tillväxt inom tech-sektorn. Även om just den finansiella tekniken under de senaste åren i stor utsträckning kännetecknat den svenska tillväxten, så har ett flertal olika tekniska strömningar genom åren präglat den svenska framgångssagan. Internationellt sett är Sverige känt för en hög grad av innovation, och inom landet är teknik på många sätt något som vi tar för givet.

En pågående och drastisk förändring inom tech-bolagen är att man numera rör sig allt längre bort från traditionella kontorslösningar. Särskilt i Stockholm, där kontorshotell östermalm kommit att bli ett givet sätt att säkerställa flexibel och möjliggöra dynamisk expansion. För med den fysiska stagnation som kommit att känneteckna traditionella långsiktiga kontorsavtal har sakta men säkert börjat ersättas med företagsindividuella kontorshotell.

Vad är det då som driver utvecklingen? Många har sammanlänkat framväxten av kontorshotell med vad som ofta kallas för flexibel bemanning. Numera är det nämligen inte lika självklart att ett företag har fast anställda, utan att personalstyrkan tvärtom anpassas utifrån de faktiska behov som råder. För tech-bolagens del så har det inneburit spännande möjligheter att växa i takt med den reella efterfrågan som råder, och även skapa en buffert mot svåra tider.

Att Sverige även går i bräschen för denna flexi-företagsamhet är oerhört spännande. Och vi kommer definitivt att få se allt fler företag som väljer att växa med kontorshotell som en given del av deras strategi. Och denna sorts lösning är något som alla tech-bolag bör överväga då det visat sig ha ett enormt antal fördelar.