Webbläsare och diversifiering

webbläsare

Av många så tas webbläsare numera som en självklarhet. Och endast ett fåtal personer minns nog det webbläsarkrig som utspelade sig under 1990-talet, då numera delvis bortglömda namn såsom Mosaic och Netscape vid sidan av Internet Explorer var en given del av webbupplevelsen. Med en mindre komplicerad webbstandard så var det nämligen oerhört vanligt att företag lanserade sina egna webbläsare, och med tiden har antalet olika webbläsare begränsats.

Numera så nämns ofta Safari, Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer och Edge som de enda relevanta webbläsarna. Mycket på grund av att de är de enda webbläsare som lever upp till den nuvarande grafiska HTML-standarden. Men något som inte alltid poängteras är att många mobila operativsystem, likt iOS och iPadOS, och i viss utsträckning Android, begränsar möjligheterna för webbläsare att tillämpa sina egna lösningar för tolkning av webbstandarden. Vad detta har inneburit är att det i praktiken bara finns en webbläsare till de mobila systemet, och att de olika benämningarna endast representerar skillnader i det grafiska gränssnittet.

På många håll har man börjat uttrycka oro för att antalet webbläsare ska krympa till ett fåtal. Och att detta på sikt kan tänkas hota webben. Främst har oron kommit att handla om de mobila enheterna, då valmöjligheterna fortfarande är ganska stora på de datorbaserade operativsystemen. Hur framtiden kommer att förhålla sig till webbläsare får däremot anses oklart, och att valmöjligheterna inte längre är lika stora som de en gång var är något som är svårt att neka.